Din webbläsare stödjs ej längre!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt.

Uppdatera min webbläsare nu

Europeisk lag om digitala tjänster

Denna sida innehåller information som är relevant för EU:s lag om digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065 per den 19 oktober 2022 om en inre marknad för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/31/EG) (DSA).
 

Vad är det?

Lagen om digitala tjänster (DSA) är en EU-lagstiftning som inför ett nytt ramverk som gäller för onlineplattformar, vilket ger ett bättre skydd för konsumenter och företagsanvändare ("Mottagare av tjänsten") mot farligt gods och olagligt innehåll som sprids online. Ett sådant ramverk innehåller mekanismer för användare att flagga olagligt innehåll och för plattformar att ta bort sådant innehåll, eller begränsa åtkomsten till det, genom att tillhandahålla en motivering till sina beslut om innehållsmoderering.
 

När träder DSA i kraft?

De regler som gäller för onlineplattformar börjar gälla från och med den 17 februari 2024.
 

Utsedd kontaktpunkt

I enlighet med artiklarna 11 och 12 i DSA har lastminute.com group utsett en kontaktpunkt för medlemsstaternas myndigheter, Europeiska kommissionen, Europeiska styrelsen för digitala tjänster och mottagare av tjänsten  för operativa ändamål relaterade till kraven i DSA samt för andra unionsrättsakter. 

Åtkomst till kontaktpunkten

 

Portal för meddelanden och åtgärder

I enlighet med artikel 16 i DSA kan regeringsföreträdare, betrodda flaggare och mottagarna av tjänsten använda portalen "Meddelande och åtgärd" för att skicka meddelanden om olagligt innehåll på vår webbplats.

Lämna in ett meddelande om innehållsrapport 
 

Internt system för hantering av klagomål

Mottagarna av våra tjänster har rätt att lämna in ett klagomål mot vårt beslut om innehållets olaglighet eller dess oförenlighet med våra villkor som de anser påverkar dem negativt (såsom beslutet att ta bort, inaktivera, avbryta eller avsluta en användares tillgång till information, tjänster eller deras konto). I synnerhet kan du skicka in ett klagomål om du skickade ett meddelande i enlighet med artikel 16 i DSA genom portalen "Meddelande och åtgärd", fick ett meddelande om beslutet och har problem med resultatet. 

Lämna in ett klagomål

Dessutom har mottagare av tjänsten, enligt artikel 21 i DSA, rätt att anlita ett tvistlösningsorgan utanför domstol för att lösa tvister relaterade till beslut som fattas av oss. Mottagare av tjänsten kan kontakta dessa tvistlösningsorgan utanför domstol med klagomål som inte kunde lösas med hjälp av de interna mekanismerna för hantering av klagomål. Mottagare av tjänsterna kan också ta sitt klagomål direkt till det organet utan att först gå igenom den interna mekanismen för hantering av klagomål. En förteckning över certifierade tvistlösningsorgan utanför domstol i medlemsstaterna finns på denna länk.

Observera att det är möjligt att kontakta oss via de kanaler som beskrivs ovan på följande språk: engelska, italienska, franska, spanska och tyska.
 

DSA-transparens årsrapport 

I enlighet med artiklarna 15 i DSA och dess åtagande om öppenhet tillhandahåller lastminute.com-koncernen en årsrapport om den innehållsmoderationsaktivitet som utförts under året. Denna rapport innehåller information om moderationsinitiativet, inklusive information om olagligt innehåll, användning av automatiserade verktyg, utbildningsåtgärder och klagomål som mottagits enligt system för hantering av klagomål.

Se DSA Transparency Annual Report (första årsrapporten tillgänglig i december 2024)
 

Information om genomsnittligt månatligt antal mottagare av tjänsten i Europeiska unionen

I enlighet med artikel 24(2) i DSA inkluderar rapporten om mottagarna av tjänsten antalet genomsnittliga månatliga aktiva mottagare i EU av intermediära tjänster inom ramen för den artikeln, beräknat som ett genomsnitt under de senaste sex månaderna.

Visa den senaste rapporten

 

Prenumerera gratis för att få de senaste reseuppdateringarna.
Klicka på Tillåt när du blir tillfrågad om Aviseringar.