Din webbläsare stödjs ej längre!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt.

Uppdatera min webbläsare nu

April 2022

INFORMATION OM COOKIES

 1. Inledning

 2. Vem är personuppgiftsansvarig? 

 3. Vad är cookies och annan liknande teknik? 

 4. Tillstånd för användning av cookies på vår webbplats

 5. Vilka typer av uppgifter samlar vi in och använder?

 6. De typer av cookies som används på vår webbplats

 7. Lista över cookies som används på denna webbplats

 8. Varför samlar vi in uppgifterna?

 9. Hur länge sparar vi uppgifterna? 

 10. Hantering av cookies

 11. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter och dina rättigheter till dataskydd

 12. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

1. Inledning

Denna cookiepolicy ger information om cookies och andra liknande tekniker (hädanefter gemensamt kallade "cookies") som används på vår webbplats ("webbplats") och i vår mobilapplikation ("applikation"), hädanefter även "Domäner", för att låta användaren bättre förstå användningen av cookies under navigering och ge sitt samtycke för detta ändamål.

 

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

När termerna "Företag", "vi", "vår" eller "personuppgiftsansvarig" förekommer i denna policy, är de avsedda att hänvisa till:

Blue, SAS, 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrike (R.C.S n° 490 641 354), som är personuppgiftsansvarig för användarnas och/eller kundernas personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy (hädanefter: "Företag", "vi", "vår", "personuppgiftsansvarig").

 

3. Vad är cookies och annan liknande teknik?

Cookies är små textfiler som lagras på en dator, hårddisk, smartphone eller surfplatta (hädanefter kallad "Enhet"). Cookies innehåller en blygsam mängd användarspecifika uppgifter och tillåter en server att föreslå en personlig sida på användarens enhet.

På våra Domäner kan vi också använda liknande tekniker som kallas "taggar" (såsom "tracking pixels" eller "scripts"), "HTML5 local storage", "Web beacon" eller "plug-ins" samt "software development kits" (SDK) och "fingerprint recognition techniques", eller tekniker som tillåter lagring av eller åtkomst till information på användarens enhet, så att den kan  identifiera denna enhet för att analysera besöken på en webbplats eller i ett program.

Sådana liknande tekniker kan också användas tillsammans med cookies för att möjliggöra lagring av information på den enhet, som används för att komma åt våra domäner, eller för att möjliggöra överföring till och från densamma.

Dessutom, genom att implementera de cookies och andra liknande tekniker som beskrivs ovan, om användaren återvänder till våra domäner, kommer den sistnämnda att kunna läsa och känna igen dessa tekniker,  som främst används för driften av vår webbplats eller för att förbättra webbplatsens eller applikationens funktioner, samt för att tillhandahålla handels- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare.

 

4. Tillstånd för användning av cookies på vår webbplats eller i applikationen

I enlighet med anmärkningen om användning av de cookies, som finns på startsidan på vår webbplats  (eller innan du använder applikationerna för första gången) och i vår cookiepolicy, genom att klicka på knappen "Acceptera allt och fortsätt på webbplatsen" ("Acceptera") på cookiebannern, samtycker du till den användning av cookies, som beskrivs här, såvida du inte har ställt in dina favoriter i området "Sekretessinställningar" eller ändrat dina webbläsarinställningar för att inaktivera deras användning. 

 

2. Vilka typer av uppgifter samlar vi in och använder?

Om du besöker webbplatsen och använder jämförelsetjänsten eller får tillgång till applikationerna (som "användare") samlas följande datakategorier in: 

 • Information om besök på webbplatsen samt användning av webbplatsen och/eller våra tjänster, såsom till exempel den enhet och webbläsare som används, IP-adress eller domännamn på de datorer som är anslutna till webbplatsen, adresser som noterats i URI för de förfrågningar som utförts, tidpunkt för förfrågningen, den metod som använts för att skicka förfrågningen till servern, storlek på den fil, som erhållits som svar, den numeriska kod, som anger status för svaret från servern (framgångsrik, fel, och så vidare) och andra parametrar som rör operativsystemet och den datormiljö som använts, datum och tid för besöket, besökets varaktighet, hänvisningswebbplatsen och den navigeringsväg på webbplatsen, som rör besöket, samt interaktionerna på själva webbplatsen, inklusive de tjänster och erbjudanden som användaren är intresserad av. Observera att vi kan koppla denna information till användarens konto, om förekommande.

För ytterligare information om de syften för vilka vi samlar in och använder denna information, se följande stycke i denna policy.

 

6. Typer av cookies som används på vår webbplats

6.1. Typer av cookies enligt förvaltningsenheten

Baserat på den enhet som hanterar webbplatsen eller domänen från vilken cookies sätts och behandlas, förekommer följande typer av cookies:

 • Proprietära cookies: dessa skickas till användarens enhet från en webbplats eller domän som hanteras av oss och från vilken den tjänst, som begärs av användaren, tillhandahålls.

 • Tredjepartscookies: dessa skickas till användarens enhet från en annan webbplats eller domän än den som besöks och som inte hanteras av oss, utan av en separat enhet som behandlar de uppgifter, som erhålls genom cookies.

6.2. Typer av cookies beroende på hur länge du är ansluten: 

Beroende på hur länge du är aktiv på din enhet finns det följande typer av cookies:

 • Sessionscookies: dessa har till funktion att ta emot och lagra data när användaren loggar in på webbplatsen. Dessa cookies sparas inte på enheten när du avslutar din session i webbläsaren eller lämnar webbplatsen.

 • Beständiga cookies: Cookies av denna typ lagras på användarens enhet, är tillgängliga och kan behandlas både efter att användaren har lämnat webbplatsen och när hen surfar inom densamma under en viss tid. Cookien finns kvar på hårddisken tills dess utgångsdatum har nåtts. Den maximala tiden som vi använder beständiga cookies på vår webbplats är 1 år. Därefter kommer din webbläsare att ta bort cookien från din hårddisk.

6.3. Typer av cookies och annan liknande teknik enligt deras syfte

Cookies och annan liknande teknik (gemensamt "cookies") kan grupperas enligt följande:

 • Cookies med nödvändiga funktioner: Tekniska cookies är absolut nödvändiga för driften av vår webbplats eller vår applikation och krävs för navigering samt för användning av olika funktioner. Utan dem kan du till exempel inte använda sök- och jämförelseverktygen, behålla dina valutapreferenser eller logga in och använda ditt personliga konto.

Vi använder också dessa cookies för att mäta trafikstatistik och prestanda för olika versioner av samma webbplats (vanligtvis kallade "A/B-tester") för att upptäcka navigeringsproblem och organisera innehåll, samt av säkerhetsskäl.

 • Personanpassnings-, annonserings- och remarketingcookies: dessa cookies används för att samla in och behandla information, som rör användarens bruk av våra tjänster och/eller vårt innehåll, samt mätning av tillhandahållandet och av dess interaktion med reklam, till exempel genom att klicka på en annons, för att skapa en profil av användaren och hans/hennes intressen, för att visa ovannämnda användare personliga annonser och/eller innehåll, som är relevant för honom/henne i våra domäner eller i våra annonser  på andra webbplatser eller applikationer. Vanligtvis används innehållet på webbplatsen eller applikationen för att bearbeta eller härleda användarens intressen för att avgöra valet av framtida annonser och innehåll. För detta ändamål kan vi också använda de tjänster, som tillhandahålls av tredje part för vår räkning, för att samla in data och/eller visa annonser när användaren besöker våra domäner eller våra annonser på andra webbplatser eller applikationer, för att visa annonser som rör varor och tjänster av intresse.

 • Urval, tillhandahållande, rapportering av tredjepartsannonser: detta syfte är kopplat till insamling och bearbetning av information från tredje part som placerar cookies och annan spårningsteknik i våra domäner, samt i kombination med tidigare insamlad information, för att välja och tillhandahålla personliga annonser för användaren och för att mäta tillhandahållande och effektivitet av sådana annonser. Detta inkluderar användning av tidigare insamlad information om användarens intressen för att välja annonser, bearbeta data om vilka annonser som har visats, hur ofta de har visats, när och var de har visats och om användaren vidtagit några åtgärder relaterade till annonsen, till exempel genom att klicka på en annons. Detta kan innefatta personanpassning, det vill säga, insamling och behandling av information relaterad till användarens intresse för att vid ett senare tillfälle personanpassa annonser och/eller innehåll till användaren i andra sammanhang, till exempel på andra webbplatser eller applikationer. Dessa företag använder i vilket fall som helst information, som inte är direkt identifierad (som inte inkluderar till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer).

Dessa cookies är "tredjepartscookies" som inte hanteras av oss och, på grund av deras funktion, inte är tillgängliga för oss; vi är inte heller ansvariga för deras hantering och deras syfte. Artikel 7 i denna cookiepolicy innehåller ett större antal uppgifter om de ovannämnda tredje parternas profil, om syftet med deras behandling och om opt-out mekanismen.

 • Överföring av uppgifter till tredjeländer: Användaren samtycker uttryckligen till överföring av uppgifter till länder, som inte garanterar en adekvat skyddsnivå för fysiska personers rättigheter och friheter med avseende på behandling av personuppgifter, inklusive länder som inte påverkas av beslut om adekvat skyddsnivå och där vissa nationella program utanför den Europeiska unionen kan garantera offentliga myndigheter tillgång till användarens personuppgifter. För detta ändamål finns här ytterligare information om överföring av uppgifter till tredjeländer, som inte omfattas av beslut om adekvat skyddsnivå.

Syftet med överföringen: de tredje parter, som är baserade i tredjeländer, kan samla in personuppgifter genom cookies eller annan spårningsteknik när användaren besöker vår webbplats och accepterar användningen av följande kategorier av cookies: Cookie för att förbättra användarupplevelsen och Cookie för att anpassa annonser.   

Typ av överförda data: information om besök på webbplatsen, samt användning av webbplatsen och/eller våra tjänster, såsom till exempel den enhet och webbläsare som används, IP-adress eller domännamn på de datorer som är anslutna till webbplatsen, adresser som noterats i URI för de förfrågningar som utförts, tidpunkt för förfrågningen, den metod som använts för att skicka förfrågningar till servern, storleken på den fil, som erhållits som svar, den numeriska kod, som anger status för svaret från servern (framgångsrik, fel, och så vidare) och andra parametrar som rör operativsystemet och den datormiljö som använts, datum och tid för besöket, besökets varaktighet, hänvisningswebbplats och navigeringsväg på den webbplats, som rör besöket, samt interaktioner på själva webbplatsen, inklusive de tjänster och erbjudanden, som användaren är intresserad av. 

Identitet eller kategorier av mottagare: data kan överföras till Ad-tech-leverantörer och andra aktörer, som placerar sina cookies eller annan teknik i våra domäner och som är baserade i tredjeländer och arbetar med tillhandahållande av riktad annonsering. Artikel 7 i denna cookiepolicy innehåller en lista över dessa aktörer.

Överföringsrisk:  med hänvisning till överföring av uppgifter till Förenta staterna, ogiltigförklarade den europeiska unionens domstol domen i mål C-311/18 av den 16 juli 2020 (Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Ltd och Maximillian Schrems) rörande Privacy Shield mellan EU och USA. Den europeiska unionens domstol framhöll särskilt att kraven i USA:s nationella lagstiftning, och i synnerhet vissa program som, av hänsyn till den nationella säkerheten, ger amerikanska myndigheter tillgång till personuppgifter, som överförs från EU till USA, medför inskränkningar i skyddet av de personuppgifter, som inte är begränsade. I detta avseende uppfyller de inte de krav, som i huvudsak motsvarar de som föreskrivs i EU-lagstiftningen och dessutom ger denna lagstiftning inte de berörda parterna rättigheter, som kan lagföras inför domstol mot de amerikanska myndigheterna. Rättslig grund för överföringen: Användarens uttryckliga samtycke, om detta beviljas (artikel 49 GDPR punkt 1 bokstav A).

Rättslig grund för överföringen: uttryckligt samtycke från användaren, i förekommande fall.

 

7. Lista över cookies som används på denna webbplats

För att se listan över de cookies, som används på denna webbplats, klicka här.

Uppgifterna i ovanstående förteckning har tillhandahållits av de andra företag, som alstrar dem. Dessa företag har sina egna integritetspolicyer, i vilka de framlägger sina tillkännagivanden, samt tillämpliga funktionsavstängande system.

lastminute.com group är inte ansvarig för innehållet och riktigheten i de tredje parts cookiepolicyer, som förekommer i vår cookiepolicy.

 

8. Varför samlar vi in uppgifterna?

Varför?

A. För att skapa och upprätthålla det avtalsförhållande, som upprättats för tillhandahållande av den begärda tjänsten i alla dess faser och genom all eventuell integration och modifiering.

På vilka rättsliga grunder?

För att tillhandahålla en begärd tjänst

 


 

Varför?

B. För att följa lagar, förordningar och efterlevnadskrav och svara på förfrågningar från statliga myndigheter eller från brottsbekämpande myndigheter under genomförande av en utredning.

På vilka rättsliga grunder?

För att följa lagen

 


 

 

Varför?

C. För att utföra anonyma och aggregerade statistiska analyser, så att vi kan se hur vår webbplats och våra produkter och tjänster används, samt verifiera resultatet av vår verksamhet.

På vilka rättsliga grunder?

Baserat på det undantag, som definieras som "absolut nödvändigt" (i tillämpliga fall, till exempel för att förbättra driften och den dagliga hanteringen av vår webbplats och av applikationen) eller där användaren ger sitt samtycke (via banners för cookies eller via webbläsarinställningarna) 

 


 

 

Varför?

D. För att anpassa annonser och onlinemarknadsföringsmeddelanden (web push-meddelanden), baserade på den information som samlats in genom cookies och som sammanhänger med användarens bruk av vår webbplats, produkter och tjänster och som är relaterade till användarens navigering på andra webbplatser.

På vilka rättsliga grunder?

Där användaren ger sitt samtycke (det vill säga via cookie-banners eller via webbläsarinställningarna)

 


 

 

Varför?

E. För att göra det möjligt för andra tredje parter (Vendor) att skräddarsy och anpassa onlinereklam och marknadsföringsmeddelanden, som ska visas på våra domäner eller på tredje parts webbplatser, baserat på information om användarens bruk av vår webbplats och som dessa tredje parter samlar in på egen hand.

På vilka rättsliga grunder?

Där användaren ger sitt samtycke (det vill säga via cookie-banners eller via webbläsarinställningarna)

 


 

 

Varför?

F. För att överföra personuppgifter till länder (USA), som inte garanterar en adekvat skyddsnivå för fysiska personers rättigheter och friheter med avseende på behandling av personuppgifter, inklusive länder som inte påverkas av beslut om adekvat skyddsnivå och där vissa nationella program utanför den Europeiska unionen kan garantera offentliga myndigheter tillgång till användarens personuppgifter. 

På vilka rättsliga grunder?

Där användaren ger sitt samtycke (det vill säga via cookie-banners eller via webbläsarinställningarna)

 

9. Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften och utföra de aktiviteter som beskrivs i denna integritetspolicy, eller som på annat sätt kommuniceras till användaren, eller så länge som det är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Mer information om lagringstiden finns här:

Data som samlas in genom taggning

Tekniska cookies

Lagringstid

Högst 3 år

Startdatum

Från navigeringsdatumet på vår webbplats eller på vår applikation

 


 

Data som samlas in genom taggning

Icke-tekniska cookies

Tidsfrist för bevarande

Högst 1 år

Startdatum

Från navigeringsdatumet på vår webbplats eller på vår applikation

 


 

 

10. Hantering av cookies

Det är nödvändigt att komma ihåg att om den egna enheten inte har cookies aktiverade, kan upplevelsen på webbplatsen vara begränsad och följaktligen förhindra surfning och användning av våra tjänster.

10.1 Hur inaktiveras/aktiveras cookies?

Det finns flera sätt att hantera cookies. Genom att ändra dina webbläsarinställningar kan du välja att inaktivera cookies eller få ett meddelande innan du accepterar dem. Du kan också ta bort alla cookies som är installerade i din webbläsares cookie-mapp. Observera att varje webbläsare har en annorlunda procedur för att hantera och konfigurera cookies. Nedan följer metoder för att hantera cookies i de huvudsakliga webbläsarna:

Om du använder en annan webbläsare, se webbläsarens hjälpmeny för ytterligare information.

Om du vill ha information om hur du hanterar cookies på surfplattor eller smartphones, se relevant dokumentation eller online-hjälparkiv.

10.2 Hur aktiveras/inaktiveras cookies från tredje part?

Vi installerar inte tredjepartscookies. De installeras av våra partners eller av tredje part när du besöker vår webbplats. Vi föreslår därför att du besöker våra partners webbplatser för ytterligare information om hantering av installerade cookies från tredje part. Vi råder dig dock att besöka webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/it/, där du hittar användbar information om användning av cookies och om vilka åtgärder du kan vidta för att skydda din integritet på Internet.

10.3 Hur inaktiveras Web Push-meddelanden?

Du kan inaktivera Web Push-meddelanden via din webbläsare:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/notifications-push

Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/help/10761/windows-10-change-notification-action-settings

Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri40734/mac

Klicka här för att inaktivera WPN:er.
 

11. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter och dina rättigheter till dataskydd 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, som avses ovan, är:

Blue, SAS, 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrike (R.C.S n° 490 641 354).

Du kan kontrollera informationen om hur Blue, SAS  behandlar personuppgifter samt informationen om de rättigheter, som garanteras av GDPR, genom att konsultera integritetspolicyn som finns tillgänglig  på adressen:  Integritetspolicy.

12. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud nås på följande adresser:

Prenumerera gratis för att få de senaste reseuppdateringarna.
Klicka på Tillåt när du blir tillfrågad om Aviseringar.