Din webbläsare stödjs ej längre!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt.

Uppdatera min webbläsare nu

Välkommen till Jetcost

Av tekniska skäl och i marknadsföringssyfte använder (inklusive personlig anpassning av annonser) vi cookies och andra, liknande spårningstekniker (våra egna samt sådana från tredje part inom och utanför EU) på vår sajt. Om du går med på att dessa används, inklusive att data skickas utanför EU enligt vår cookiepolicy, och vill fortsätta, klickar du på ”Godkänn alla och fortsätt på sajten”.

Gå till ändra konfiguration för att göra inställningar eller klicka här för att fortsätta med cookies som inte är nödvändiga.

Villkor för användning av webbplatsen 

Välkommen till www.jetcost.com, en webbplats tillhörande Blue SAS (betecknad som "Blue SAS", "vi", "vår"), ett franskt företag  som tillhör gruppen lastminute.com, registrerat i Paris handelsregister med nummer RCS 490 641 354 och med lagstadgat säte på 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrike.

Denna webbplats ("webbplats") ger slutanvändare ("användare" och/eller "konsument(er)") möjlighet att få information och jämföra de priser som tas ut av leverantörer av flyg, hotellvistelser och biluthyrning ("tjänst(er)"). 

Blue SAS förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan förvarning när sådana ändringar är nödvändiga på grund av förändringar i marknadsvillkoren, ändringar i det rättsliga eller juridiska ramverket, eller i händelse av en ändring av riskfaktorn för Blue SAS och/eller i samband med tillhandahållandet av de tjänster, som görs tillgängliga på webbplatsen av Blue SAS, andra företag som tillhör lastminute.com-gruppen och/eller deras partners. 

Observera att din användning av webbplatsen och dess funktioner, som är fritt tillgängliga, innebär att du godkänner dessa användarvillkor för webbplatsen ("villkor"). 

Webbsidan och all information, text, grafik och annat material som används för tillhandahållande av tjänsten ("innehåll") regleras av dessa villkor.

1. Godkännande av villkoren

Läs detta dokument noggrant innan du öppnar och använder tjänsten. Från det att tjänsten används samtycker användaren till att vara bunden av följande villkor och garanterar att han/hon har uppnått minimiåldern på 18 år. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor, eller om du inte förstår dem, ombeds du att inte öppna eller använda denna tjänst.

2. Beskrivning av tjänsten

Genom sin webbplats, eller genom andra anslutna webbplatser, erbjuder Blue SAS tjänsten att jämföra flyg, hotellvistelser och biluthyrning online som görs tillgängliga av tredjepartsannonsörer (annonsnätverk, flygbolag eller onlineresebyråer, hotell eller hotellkedjor och biluthyrningsföretag) mot en avgift.

Denna webbplats konsulterar i realtid de erbjudanden som finns på olika webbplatser för resor, hotellvistelser och/eller biluthyrning och ger omedelbart användaren resultaten. På detta sätt får användaren en databas med en smart bild av tillgängliga flyg, hotell och bilar samt egenskaper och priser relaterade till de valda rutterna eller tjänsterna. Användaren får via tjänsten direkt tillgång till det erbjudande som föreslås av tredje part, samt andra tjänster, produkter, etc. från tredje part. Det bör noteras att Blue SAS, i sin egenskap av utgivare som står som värd för erbjudandena, inte har någon roll i ingåendet av de avtal som rör de tjänster, produkter, etc. som begärs av användaren 

När det gäller erbjudanden om flyg, tillhandahåller Blue SAS också en särskild tjänst för sökning och jämförelse "Premium" ("Tjänst för sökning och jämförelse "Premium") som gör det möjligt för användaren att jämföra erbjudanden från tredje part som valts ut direkt av Blue SAS baserat på den sökning de har gjort. Användaren kan även innan sökningen påbörjas, eller därefter genom motsvarande "pop-up" ("Jämför partners"), besluta att jämföra flygerbjudanden mellan två eller flera tredjepartspartner som valts ut av Blue SAS. Resultaten av denna jämförelse kommer att visas på en separat webbsida som öppnas så snart användaren har valt och/eller bekräftat ovan nämnda tredjepartspartner.

När det gäller produkten "Hotell" tillhandahålls jämförelsetjänsten i vissa fall av Bravometa CH SA, registreringsnummer CHE-357 283 222, med lagstadgat säte på Vicolo dei Calvi 2 - 6830 Chiasso, Schweiz ("Bravometa"). Denna jämförelsetjänst för produkterna "hotell" görs tillgänglig för användaren av Bravometa i white label, dvs. säga som en del av ett reklamavtal som ingåtts mellan Bravometa och Blue SAS, som följaktligen inte har någon roll i ingåendet av det avtal om hotellvistelse som begärts av användaren. Blue SAS, i sin egenskap av utgivare som står som värd för Bravometas erbjudanden, ansvarar inte för fullständighet eller riktighet av den information som publiceras av Bravometa, och ansvarar heller inte för den Bravometa-tjänst som begärs av användaren.

Vi uppmärksammar användaren på att de produkter och tjänster som användaren har tillgång till via vår webbplats erbjuds av våra professionella partners, antingen direkt (flygbolag, hotell och biluthyrning, till exempel) eller som en mellanhand (resebyråer, till exempel) via externa webbplatser till vilka användaren omdirigeras när han eller hon har markerat det valda erbjudandet. Innan du genomför en bokning uppmanar vi dig därför att noggrant kontrollera, på den berörda partnerns webbplats, alla detaljer och villkor för de erbjudanden du får tillgång till från vår webbplats

Om du bestämmer dig för att få tillgång till och/eller använda dem, kommer användningen endast att regleras av oberoende användarvillkor eller eventuella andra motsvarande dokument som framläggs av dessa tredje parter. 

Blue SAS erbjuder inte någon form av garanti och ansvarar inte för de tjänster, produkteroch innehåll som erbjuds avandra webbplatser eller det sätt på vilket dessa tredje parter behandlar användarnas personuppgifter. Blue SAS är inte en resebyrå och inte heller en researrangör. Vi tillhandahåller inte rådgivningstjänster som grund för beslut och/eller handlingar. Vi kommer inte att vara part i några avtal som användaren kan ingå med tredje part under användning av Blue SAS jämförelsetjänst.

Därför måste användaren kontakta tjänsteleverantören direkt i händelse av klagomål som rör den köpta tjänsten. 

3. Tillgång till och användning av tjänsten 

Användaren samtycker till att endast använda tjänsten för att jämföra priserna på flyg, hotell, bilar och andra detaljer, i syfte att utföra bokningar eller arrangera resor. Sökning efter flyg, hotell och/eller bilar kan utföras enligt följande kriterier: avgångsort/flygplats,  desrinationsort/flygplats, avgångs- och ankomstdatum, antal vuxna och minderåriga eller upphämtningsplats (för biluthyrning).

Användning av tjänsten är endast tillåten för personliga och icke-kommersiella ändamål. Följande aktiviteter är förbjudna utan skriftligt tillstånd från Blue SAS:

  • Få tillgång till tjänsten via en manuell eller automatisk procedur för andra ändamål än personligt bruk (kommersiell- eller sökindexering);

  • Det är dessutom förbjudet att kopiera, reproducera, duplicera, anpassa, använda, sälja, byta eller återförsälja all form av tjänsteinnehåll; använda programvara eller vilka andra medel som helst, som avsiktligt eller på annat sätt, skulle kunna försämra eller blockera tjänstens normala funktion (till exempel orsaka en överbelastning på våra datorer eller andra enheter som tillåter åtkomst till tjänsten);

  • Det är också förbjudet att försöka bryta mot eller kringgå restriktioner för uteslutande av användning av robotar eller andra säkerhetsåtgärder för tjänsten;

  • Det är dessutom förbjudet att försöka modifiera, översätta, anpassa, dekompilera, demontera eller avkoda den programvara vi använder i samband med tjänsten;

  • Det är också förbjudet att använda tjänsten för olagliga, skadliga eller olämpliga ändamål (till exempel insamling och lagring av personuppgifter).

Om vi blir medvetna om förbjudna aktiviteter och/eller känner oss hotade och/eller ser att tjänsten, andra kunder och tredje parter hotas av en användare, kan vi, efter eget gottfinnande, avbryta, förbjuda eller avsluta användarens åtkomst, utan förvarning eller ansvar, samt vidta rättsliga åtgärder mot samma användare.

4. Prisets komponenter och möjlighet till ytterligare avgifter

Lösningarna för de föreslagna flygningar, som uppfyller de kriterier som angetts av användaren (resa, datum, antal anslutningar etc.), rangordnas från det billigaste priset till det dyraste (i stigande ordning). Det andra möjliga klassificeringskriteriet som kan väljas av användaren är resans totala längd, från avgångsflygplats till ankomstflygplats ("Varaktighet"). Det klassificeringskriterium som används som standard är kriteriet ”Rekommenderad”, som sorterar resultaten efter det bästa förhållandet mellan flygtid (inklusive mellanlandningar) och biljettpris. Klassificeringskriteriet kan ändras enligt användarens val. För detta ändamål tillhandahåller vi filter som gör det möjligt att begränsa sökningen enbart till vissa erbjudanden (t.ex. antal mellanlandningar, prisintervall, varaktighet, val av tider, val av flygplatser osv.). De erbjudanden som jämförs på vår webbplats är inte uttömmande och visar de erbjudanden som görs tillgängliga av våra partners. Priserna som visas på vår webbplats är inklusive alla kostnader och belopp per person som inte kan undvikas, inklusive skatter (till exempel turistskatter och flygplatsskatter), exklusive kostnader för ytterligare tjänster (tilläggstjänster) som kan väljas av användaren på tredjepartsleverantörens webbplats. Priserna och egenskaperna för de tjänster som visas på Blue SAS webbplats överförs av tredjepartsleverantörer via IT-verktyg. Eftersom vi inte kan utesluta överföringsfördröjningar eller tekniska fel, vänligen kontrollera dem alltid på leverantörens webbplats innan du fortsätter med köpet

Leverantörer kan erbjuda ytterligare tjänster mot betalning såsom försäkring. Flygbolagen kan också ta ut tilläggsavgifter för vissa tjänster, till exempel val av sittplats, modifiering av boardingcard på flygplatsen, incheckning av specialbagage. Dessa merkostnader ingår inte i priset.

Erbjudanden kan vara föremål för specifika prissättningsregler, såsom avboknings- och ändringspolicyer som varierar från biljett till biljett. Biljettpriser och särskilda villkor kan variera beroende på flygbolag. Av denna anledning uppmanar vi dig att kontrollera de prisvillkor som gäller för ditt flyg på leverantörens webbplats.

De föreslagna hotellerbjudanden som uppfyller de parametrar som anges av användaren (stad, datum, antal gäster etc.) visas enligt olika kriterier (inklusive popularitet, lägsta pris, högsta pris, avstånd, betyg och rabatt). Resultaten klassificeras, som standard, enligt "popularitet" som bestäms enligt tre kriterier: populariteten av hotell/boenden (analys av de mest bokade hotellen/boendena på våra partners bokningssidor), antalet recensioner (antal offentliga recensioner som lämnas av kunder rörande dessa hotell/boenden) och kvaliteten på innehållet (förekomst eller avsaknad av en detaljerad beskrivning och antal bilder för varje hotell/boende). När så är möjligt anger vi om frukost ingår i det publicerade priset och/eller om det inkluderar möjlighet till avbokning utan kostnad/påföljd. I vilket fall som helst publiceras exakta avbokningsvillkor och priser på tjänsteleverantörens webbplats. Dessutom tillhandahåller vi användaren så kallade "huvudfilter" som gör det möjligt att dölja eller välja endast vissa erbjudanden (såsom budget, hotell/boende, rankning, avstånd från centrum i den stad som valts av användaren, etc.), samt "tilläggsfilter" som gör det möjligt att lägga till ytterligare sökparametrar relaterade till de ytterligare tjänster som erbjuds av hotellet/boendet. De erbjudanden som jämförs på vår webbplats är inte uttömmande och representerar erbjudanden från våra partners.

De föreslagna hyreserbjudanden som uppfyller de parametrar som anges av användaren (plats, upphämtningstid och returtid) klassificeras från det billigaste till det dyraste (i stigande ordning). Dessutom förser vi användaren med filter som gör det möjligt att dölja eller välja endast vissa erbjudanden (t.ex. partners, bilens egenskaper, prisintervall, etc.). De erbjudanden som jämförs på vår webbplats är inte uttömmande och representerar erbjudanden från våra partners.

5. Användning av webbplatsen  

Användaren kan fritt besöka webbplatsen och använda dess funktioner för personliga och icke-kommersiella ändamål. Genom att använda jämförelsetjänsten som gjorts tillgänglig av Blue SAS, bekräftar och förklarar användaren att denne agerar på en rent personlig grund.

Användaren har inte behörighet att ändra, återanvända, kopiera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, bevilja licens eller avändning, skapa aktiviteter eller härledda verk, överföra eller sälja eller, i vilket fall som helst, använda information, nyheter, innehåll, programvara och system, eller produkter som erhållits eller gjorts tillgängliga för användaren via webbplatsen och användningen av tjänsten för kommersiella ändamål eller för användning som inte är av personlig karaktär.

För att använda webbplatsens funktioner måste användaren ha en internetanslutning, som måste erhållas på egen bekostnad från en pålitlig leverantör. Blue SAS ansvarar inte för eventuella skador på användarens utrustning som direkt eller indirekt uppstått på grund av internetanslutningen.

6. Förhållningsregler

Användaren samtycker till att använda webbplatsen, dess funktioner och tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor. I synnerhet förbinder sig användaren att inte skicka eller distribuera olagligt, kränkande, vulgärt, stötande eller störande innehåll genom webbplatsen och dess funktioner eller att använda webbplatsen och dess funktioner för att utföra någon handling som skulle kunna skada Blue SAS anseende eller rykte, eller orsaka någon annan förlust eller skada på Blue SAS.

Dessutom åtar sig användaren att inte skicka reklammaterial eller oönskad och/eller oombedd kommunikation som skulle kunna störa webbplatsens funktionalitet från tredje parts sida.

7. Immateriella rättigheter

Användaren bekräftar och godkänner att all information, data, programvara, innehåll, musik, ljud, fotografier och bilder, videor och annat innehåll på webbplatsen ("Innehållet") är Blue SAS och/eller dess licensgivares exklusiva egendom. 

Utan att det påverkar vad som anges i avsnitt 5 i dessa villkor, förvärvar användaren inte några rättigheter till innehållet och/eller webbplatsen. Den enda rättigheten är att få använda webbplatsen i enlighet med dessa villkor. 

Användaren är uteslutande behörig att skriva ut och/eller ladda ner innehållet (inklusive villkoren) för sitt personliga bruk.

8. Hyperlänkar till andra webbplatser på Internet

Webbplatsen innehåller hyperlänkar till andra internetresurser hos andra Blue Sas affärspartners. Publiceringen av hyperlänkar på webbplatsen sker i informationssyfte och för användarens referens och innebär inte något erkännande eller godkännande av deras innehåll från Blue SAS sida. Dessutom kontrollerar Blue SAS inte innehållet, informationen, tjänsterna och/eller produkterna som erbjuds av sådana länkade webbplatser. Blue SAS påtar sig inget ansvar för sanningshalten, riktigheten och uppdateringen av den information som publiceras på sådana länkade webbplatser. Användaren bekräftar att användning av sådana webbplatser kommer att ske på egen risk. Publicering av hyperlänkar eller andra internetresurser på webbplatsen innebär inte någon form av anslutning och/eller partnerskap mellan Blue SAS och ägarna av de länkade webbplatserna.

9. Ansvarsbegränsning

Blue SAS är endast ansvarigt för skador som orsakats av uppsåtliga handlingar eller grov vårdslöshet från de anställdas sida. Vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella följdförluster, särskilda, tillfälliga eller indirekta förluster, eller för skador såsom förlust av vinster som kan uppstå till följd av dessa villkor. I vilket fall som helst kommer Blue SAS ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

10. Undantag av garantier

Vår tjänst och dess inkluderade innehåll tillhandahålls "i befintligt skick", utan garanti eller förklaringar av något slag. Inga av de uppgifter som erhålls av användaren via webbplatsen eller genom andra medel som är kopplade till våra tjänster kommer att ge upphov till någon form av garanti som inte tydligt förutsetts i dessa villkor.

11. Integritetspolicy och information om behandling av personuppgifter 

Du hittar information om hur vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies på webbplatsen i vår integritetspolicy.

12. Ändringar

Blue SAS förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan förvarning när sådana ändringar är nödvändiga på grund av förändringar i marknadsvillkoren, ändringar på det rättsliga eller juridiska området, eller i händelse av ändringar i riskfaktorn för Blue SAS och/eller i samband med tillhandahållande av de tjänster som görs tillgängliga på Blue SAS webbplats, eller webbplatser för andra företag som tillhör lastminute.com-gruppen och/eller deras partners. 

13. Val av tillämplig lag och exklusiv jurisdiktion

Alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med förhållandet mellan Blue SAS och användaren kommer att lösas, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, av den franska lagen. 

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och internationella avtal, är parterna överens om att definitionen av eventuella tvister, som skulle kunna uppstå mellan dem med hänvisning till dessa villkor, kommer att vara exklusiv behörighet för de allmänna domstolar som är territoriellt behöriga för Blue SAS säte. 

Om användaren är en konsument, är domstolen i användarens hemvist behörig.

Vi vill informera dig om att den Europeiska kommissionen ställer till alla EU-medborgares förfogande en onlineplattform för tvistlösning för tjänster som tillhandahålls av EU-företag (”OTB-plattformen”), tillgänglig via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Om ditt klagomål inte godkänns av denna plattform rekommenderar vi att du kontaktar vår personal direkt via e-post och/eller telefon med hjälp av de kontakter som anges nedan, för att vi ska kunna hjälpa dig att lösa ditt problem.

Kontaktuppgifter:

Blue SAS, 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrike

E-post : [email protected]
Prenumerera gratis för att få de senaste reseuppdateringarna.
Klicka på Tillåt när du blir tillfrågad om Aviseringar.